Yazdır

T.C.
ÇİNE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2019/375 EsasKAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalı , METİN ÇETİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Aydın ili, Çine ilçesi, Çaltı Mahallesi, Dolamanlık mevkii, 133 ada 23 parsel nolu taşınmazın davalının hissesine isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla davacı tarafından Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

1-) Kendisine tebligat yapılamayan davalı ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Kamulaştırma işlemine karşı idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını husumeti T.C ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU( EPDK ) açabileceklerdir.

2-) Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece belirlenen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz davacı adına tescil edilecektir.

3-) Mahkememizce belirlenecek Kamulaştırma bedeli hak sahipleriadına Türkiye ZiraatBankası A.ŞÇineŞube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

4-) Konuya vetaşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/10/2019