Yazdır

T.C. KAHRAMANMARAŞ 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2018/277
Karar No: 2019/504


Kahramanmaraş 6. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahsuni ve Sarıgül oğlu, 21/01/1993 D.lu Camuzluk/Andırın nüf. kayıtlı olan ZEYNEL ŞAHİN hakkında adet gereği açıkta bırakılmış eşyada hırsızlık suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 16/05/2019 tarih ve 2018/277 Esas, 2019/504 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 2 YIL 6 AY Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,


Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.


İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.