Yazdır

T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2017/275,Karar No : 2017/582
Sanık Malkhaz GORADZE' nin 16/12/2016 tarihinde işlemiş olduğu 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan haklarında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/1593 esas sayılı iddianamesi ile mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda 23/11/2017 tarih ve 2017/275 Esas, 2017/582 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 2 yıl 6 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın yapılan tüm aramalara rağmen Mıkheıl ve Daresan oğlu 1972 Gürcistan doğumlu Malkhaz GORADZE 'ye ulaşılamadığından tebliğ edilemediği, sanığın adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçen Sanığa mahkememiz gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle istinaf talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 17/10/2018