Yazdır

T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2017/234, Karar No : 2018/235


Sanık MALKHAZ TSETSKHLADZE'nin 06/02/2017 tarihinde işlemiş olduğu 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/1307 esas sayılı iddianamesi ile mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda 29/03/2018 tarih ve 2017/234 Esas, 2018/235 Karar sayılı ilamı ile sanık İdseb ve Jujuna oğlu, 21/07/1976 Kobuleti doğumlu MALKHAZ TSETSKHLADZE hakkında beraat kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği, sanığın adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla adı geçen sanığa mahkememiz gerekçeli kararının ve Katılan Kurum Vekili Avukat Ramazan Patkavak 'ın 08/05/2018 tarihli istinaf dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle istinaf talebinde bulunabileceği, bulunmadığı takdirde kararın kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.02/04/2019