Yazdır

T.C.BAKIRKÖY 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

2010/234 ESAS 2017/43 KARAR

İthalin lisanasa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etme suçundansanık Abed ve Mahfodeh oğlu Jerıcho 02.11.1959 doğumlu, Ürdün soy ve uyruklu Jamal Abed Mohammad Alajaleen hakkında, Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 14.02.2017 tarih2010/234 Esas, 2017/43 Karar sayılı kararı ile, sanığın5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunun 3(11) maddesi gereğince eşyanın bilirkişilerce belirlenen gümrüklenmiş değeri olan 6.109,40 TL'nin iki katı olan 12.218,80 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına ve davaya konu el konulan eşyanın6455 Sayılı Kanun ile değişiklik öncesi 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunun 14.maddesi gereğince mülkiyetin kamuya geçirilmesinekarar verildiği, Mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememişolup,
7201 Sayılı Tebligat Kanunununilgilihükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmişsayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere, ilan masrafının sanıktan tahsiline kararverildiği ilanentebliğ olunur.