Yazdır

T.C.
HATAY
1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/422 Esas 15/08/2019

Mahkememizin 2019/422 esas 30/07/2019 tarihli ara kararı gereğince; Hanna Huri kızı Athena, Antuvan kızı Nedime, Antuvan kızı Cemile, Antuvan kızı Sıdıka, Mihail Huri oğlu Yorgaki isimli miras bırakanların mirasçılarının işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Mahkememiz duruşmasının bırakıldığı 08/10/2019 gününe kadar Mahkememiz kalemine başvurmaları, mirasçılık sıfatıyla başvuruda bulunmadıkları takdirde Maliye Hazinesi'nin mirasçı olarak tespit edileceği TMK'nın 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.