Yazdır

İLAN
T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/841 Esas
Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Başekin köyü Köyü 235-255 parsel sayılı taşınmazda hissedar malik olan davalı FATMA ÖZDEMİR - ********** , FATMA SEÇGİN - **********, RESUL MÜLAYİM - **********’in adresleri yapılan bütün araştırmalara ve aramalara rağmen tespit edilememiş ve adı geçenler hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olup, mahkememizin 2017/841 esas sayılı dosyasında kendilerinin bizzat veya kendilerini bir vekille temsil ettirmek üzere dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanın yayınlandığı tarihten itibaren İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 18/10/2019