Yazdır

T.C.

ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2018/575 Esas
Alanya Avsallar Mahallesine kain, kuzeyinde Ali Tuncer ve mirasçılarının taşınmazı, doğusunda Mehmet Özen mirasçılarının taşınmazı, batısında İbrahim Baysal taşınmazı, güneyinde Osman Özen taşınmazı bulunan 534,94 m²lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2018/575 esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı Ramazan Özen adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.08/11/2019