Yazdır

T.C.

ALANYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDAN

İ L A N


ESAS NO: 2018/318 Esas
Davacı MEHMET ER vekili tarafından davalı Maliye Hazinesi ve ark. Aleyhine mahkememizde açılan Taşınmaz Tescil davasında, Aşağıda yönleri ve miktarları belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2018/318 Esas Sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur 27/11/2019
ALANYA ÇAKALLAR KÖYÜ (2.229,82 m2 lik alan )
DOĞUSU : YOL VE DEVAMINDA 129 ADA 8,10,11 NOLU PARSELLER
BATISI: 340 VE 341NOLU PARSELLER
KUZEYİ : YOL VE DEVAMINDA 129 ADA 7 VE 6 NOLU PARSELLER
GÜNEYİ : 342 PARSEL