Yazdır

İLAN
ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİN' DEN

ESAS NO : 2017/440 Esas
"Antalya İli, Alanya İlçesi, Kargıcak Mahallesi 220 Ada 79 parsel ile çevrili tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2017/440 esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacılar Ayşe Akgül, Yaşar Akgül, Naciye Akgül ( Yıldırım), Bayram Akgül ve Mehmet Aydın Akgül adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."