Yazdır

T.C.
İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2018/219
KARAR NO :2018/302

Takvim Gazetesinin 13/11/2011 tarihli nüshasının 1.sayfasında yayınlanan "dolar uçtu", 4.sayfasında "Manukyan Düğünü" başlıklı yazılar hakkında Kadıköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2011/1067 D.iş sayılıve 08/12/2011 tarihli kararı ile Düzeltme ve Cevabın yayımlanmasın karar verildiği, itiraz üzerine Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/10 D.iş sayılı ve 27/01/2012 tarihli kararı itirazın reddine karar verilerek kararın kesinleşmesine rağmen Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması nedeniyle;
Sanıklar ABDULLATİF ÖZTÜRK ile YUSUF YAZICIOĞLU hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 2018/219 esas 2018/302 karar ve 06/12/2018 tarihli kararda“Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması nedeniyle 5187 Sayılı Yasa'nın 18/son maddesi uyarınca bu yazının ilanına” karar verilmiş olup, verilen işbu karar Yargıtay 19.Ceza Dairesi'nin 15/04/2019 tarih, 2019/1040 esas 2019/7245 karar sayılı ilamı ile 15/04/2019 tarihinde kesinleşmiş olmakla;
Aşağıdaki düzeltme ve cevap yazısı İLAN OLUNUR.30/05/2019

DÜZELTME VE CEVAP METNİ
"Mırız Ailesinden Açıklama:
Takvim Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğüne,
Ulusal düzeyde günlük süreli yayın yapan Takvim Gazetesinin 13.11.2011 tarihli 1.sayfa sağ alt köşesinde resimli "Dolar Uçtu" başlığı ile manşetten verilen ve ayrıntıları da 4.sayfada "Manukyan Düğünü" başlığı altında yer alan Müjdat Göktaş imzalı muhabir tarafından haberleştirilen düğünle ilgili haber başlığı ve içeriği, müvekkilimiz Akanay MIRIZ ve Ailesinin şeref ve haysiyetini ihlal edici nitelikte olup, gerçeğe aykırı bilgiler içermektedir.
Habere konu edilen düğünde evlenen müvekkilim Akanay MIRIZ ve ailesinin hiçbir ferdi ile "Matild Manukyan" arasında ne sıhri, ne kan hısımlığı olmadığı gibi, herhangi bir maddi-manevi, ticari ya da hukuki ilişki bulunmamaktadır. Haberde iddia edildiğinin aksine müvekkilimizin annesi Aliye MIRIZ(YILDIRIM), Matild Manukyan'ın kızı olmayıp, Akanay MIRIZ da Matild Manukyan'ın torunu değildir. Ayrıca tümü belgeye dayalı düğün masrafları da abartılı olarak yayımlanmıştır. Düzeltilir."
Akanay MIRIZ-Aliye MIRIZ (YILDIRIM)
Halil Osman MIRIZ
Vekili
Av.Sebahattin ZORLU