Yazdır
BATMAN MERKEZ BEŞİRİ GERCÜŞ ANTEP FISTIĞI ÜRETCİLERİ BİRLİĞİ

Beşiri Gercüş İlçeleri Antep Fıstığı Üretcileri Birliği Genel Kurul çağrısı

BATMAN MERKEZ BEŞİRİ GERCÜŞ ANTEP FISTIĞI ÜRETCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944260
Şehir : Batman / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Birlik üyeleri
Toplantı Tarihi
:
26.02.2019 10:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Tarif:
Madde 1 - (Değişik madde: 21.04.2004 - 5146 S.K/Madde 1)
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Anasözleşmeye konacak hükümler:
II - İhtiyari hükümler:
Madde 5 - Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
5. Kooperatifin süresi.

III - Yorumlayıcı hükümler:
Madde 6 - 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.
1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.
2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BATMAN MERKEZ BEŞİRİ GERCÜŞ İLÇELERİ ANTEP FISTIĞI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL İLANI


Batman Merkez, Beşiri, Gercüş İlçeleri Antep Fıstığı Üreticileri Birliği 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.02.2019 günü saat 10:00'da Batman Ticaret Borsası Toplantı salonu Merkez/Batman adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı tarihi 06.03.2019 aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Toplantı gündemi aşağıya çıkarılmış olup, bilgilerinizi ve toplantı günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.
1. Yoklama ve Açılış.
2. Divan Başkanlığı Seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşfnın Okunması
4. Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
5. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası
6. 2018 yılı Bilanço ve Gelir ve Gider Tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası
7. Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla üye giriş aidatları, üye yıllık aidatlarının belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
8. Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünleri satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payının belirlenmesi
9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve Yolluklarının belirlenmesi
10. Yönetim Kuruluna Birlik çalışmaları ile ilgili genel yetki verilmesi
11. Yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üyeler hakkında yapılacak işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi
12. Kapanış

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.