Yazdır

BATMAN MERKEZ BEŞİRİ GERCÜŞ İLÇELERİ ANTEP FISTIĞI ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL İLANI


Batman Merkez, Beşiri, Gercüş İlçeleri Antep Fıstığı Üreticileri Birliği 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.02.2019 günü saat 10:00'da Batman Ticaret Borsası Toplantı salonu Merkez/Batman adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı tarihi 06.03.2019 aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Toplantı gündemi aşağıya çıkarılmış olup, bilgilerinizi ve toplantı günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunmanızı rica ederim.
1. Yoklama ve Açılış.
2. Divan Başkanlığı Seçimi
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşfnın Okunması
4. Gündemin okunması ve misafir konuşmaları
5. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası
6. 2018 yılı Bilanço ve Gelir ve Gider Tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası
7. Birliğe gelir temin edilmesi amacıyla üye giriş aidatları, üye yıllık aidatlarının belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
8. Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünleri satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payının belirlenmesi
9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve Yolluklarının belirlenmesi
10. Yönetim Kuruluna Birlik çalışmaları ile ilgili genel yetki verilmesi
11. Yönetim kurulu toplantılarına katılmayan üyeler hakkında yapılacak işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi
12. Kapanış