Yazdır

DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

20.04.2017 tarihinde Türkiye’ye getirmiş olduğu H0655BC plakalı Audi 2,5 TDI Marka-Model aracını yurtta kalma süresi içerisinde yurtdışına çıkartmadığı ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanıldığı tespit edildiğinden Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No:1) 19. Maddesinin ihlali nedeniyle Gümrük Kanunun 238 inci maddesi doğrultusunda Bulgaristan uyruklu 384284268 pasaport hamili Momchıl ATANASOV aleyhine düzenlenen 04.02.2019 tarihli 19350900CK000016 sayılı 8.493,00-TL tutarında ceza kararı şahsın adresinin bulunmaması sebebiyle tebliğ edilememiştir.
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen ceza kararı tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.