Yazdır

DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

01.02.2018 tarihinde Türkiye’ye getirmiş olduğu T6706BT plakalı Mercedes Benz E200 CDI Marka-Model aracını yurtta kalma süresi içerisinde yurtdışına çıkartmadığı ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanıldığı tespit edildiğinden Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No:1) 19. Maddesinin ihlali nedeniyle Gümrük Kanunun 238 inci maddesi doğrultusunda Bulgaristan uyruklu 384993103 pasaport hamili Beyzat ASENOV aleyhine düzenlenen 20.03.2019 tarihli 1935900CK000045-46-47 sayılı 6.811,2-TL tutarında ceza kararları şahsın adresinin bulunmaması sebebiyle tebliğ edilememiştir.
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen ceza kararı tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.