Yazdır

S.S. İskenderun Su Ürünleri Kooperatifinin 2018 yılı faaliyetlerine ait yıllık olağan genel kurul toplantısı 15.05.2019 günü saat 11.00 da S.S.İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı İskenderun /Hatay adresinde yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 31.05.2019 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızı toplantıya davet eder ve ilanen duyurulur.

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin teşekkülü ve saygı duruşu
  3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
  4. 31.12.2018 tarihli Bilanço ve gelir - gider tablolarının okunması, görüşülmesi ibrası

5 Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrası.
6.2019 yılına ait tahmini bütçenin okunması görüşülmesi karara bağlanması, kabulü. Reddi.

  1. Kooperatif adına yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
  2. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve harcırahların tespiti.
  3. ÜyeIik şartlarını yerine getirmeyen ortakların durumlarının görüşülüp karara bağlanması
  4. Dilek ve temenniler

Kapanış