Yazdır

ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI GENEL KURUL İLANI

T.D.B. Antalya Diş Hekimleri Odası’nın 17.Olağan Genel Kurul Toplantısı; Aşağıda belirtilen yer, tarih ve gündemle yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin katılımının 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca zorunlu olduğu ilanen duyurulur.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
Odamız 17. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun 31 Mart -01 Nisan 2018 (gerekli çoğunluk sağlanamazsa 07-08 Nisan 2018) tarihlerinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;
17. Seçimli Olağan Genel Kurul Gündemi
31 Mart 2018 Cumartesi - Saat 10:00

1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu adına Başkan'ın konuşması
5- Konukların konuşmaları
6- Raporların okunması
a) Çalışma Raporu'nun okunması
b) Mali Raporlar'ın okunması
c) Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması
7- Raporlar'ın görüşülmesi
8- Yönetim Kurulu ve Raporlar'ın ibra edilmesi
9- Yeni dönem Tahmini Bütçesi'nin okunarak karara bağlanması
10- Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya kiralanması, mevcut taşınmazların
satılması veya kiraya verilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11- Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tesbiti
12- Oda Yönetim Kurulu'nda görev alacaklara hayat sigortası yaptırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13- Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler
14- Seçime katılacak adayların belirlenmesi ve açıklanması
a) Yönetim Kurulu
b) Denetleme Kurulu
c) Disiplin Kurulu
d) Türk Diş Hekimleri Birliği Delegeleri

01 Nisan 2018 Pazar - Saat 09:00-17:00 Seçim

17. Olağan Genel Kurul Toplantısı Organ Seçimleri
Tarih : 31 Mart 2018 Cumartesi Tarih : 01 Nisan 2018 Pazar
Saat :10:00 Saat : 09:00-17:00
Yer :TDB Antalya Diş Hekimleri Odası Yer : TDB Antalya Diş Hekimleri Odası
Meltem Mah. Meltem Bulv.3808 Sk. Meltem Mah. Meltem Bulv. 3808 Sk.
12/7 ANTALYA 12/7 ANTALYA

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Nisan 2018 Cumartesi günü aynı saat ve gündemle; seçimlerde oy kullanma işlemi ise 08 Nisan 2018 tarihinde saat 09:00-17:00 arası Antalya Diş Hekimleri Odası Seminer Salonunda yapılacaktır.

3224 sayılı T.D.B. Kanunu
Madde 39.- Oda veya Birlik Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik Genel Kurullu delegelerinin katılmaları veya oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar Oda Başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Birlik Genel Kurul Delegeleri de iki dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurulu delegeliklerine seçilemezler.