Yazdır

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İpsala Gümrük Müdürlüğü

İLANEN TEBLİGATTIR

18.11.2012 tarihinde Türkiye’den çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Sahasına gelen, sürücülüğünü Georgios ROUKOUNAKIS’ın yaptığı ZHA2067 plakalı otomobilde yapılan kontrol sonucu uyuşturucu madde yakalaması ile ilgili olarak yapılan kovuşturma sonucu İpsala Asliye Ceza Mahkemesinin 26.12.2013 tarihli, E:2013/108, K:2013/284 sayılı Kararları ile suçta kullanılan aracın sahibine iadesine karar verilmiştir. 4458 Sayılı Kanunun 177/2.b maddesi gereğince aracın 30 (otuz) gün içerisinde teslim alınması, aksi takdirde aynı Kanunun 178.maddesi hükümleri gereğince tasfiye edileceğinin bilinmesi;
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.