Yazdır

Tavas Tapu Müdürlüğünden :


İLANEN DUYURULUR.
(Kızılcabölük Mahallesi 134 da 16 parseldeki hisse hatası düzeltilecektir.)

Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcablük Mahallesi 134 ada 16 parsel nolu 275.00 m2 miktarlı arsa'nın 71/275 hissesi adınıza kayıtlı olup; taşınmazda 13/01/1992 tarih ve 107 yevmiye ile yapılan imar tescili işleminde hisseler hatalı olarak dağıtıldığından, İbrahim oğlu Osman AYDIN ilanın tebliğinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde Müdürlüğümüze ya da kendisine en yakın tapu Müdürlüğüne gelerek muvafakat etmesi halinde hata düzeltilecektir. Müdürlüğümüze düzeltme için gelerek muvafakat edilmediği takdirde, 10/07/2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 2019/7 (1801) sayılı genelge gereğince tebliğ tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde hisse hatası Müdürlüğümüzce re'sen düzeltilecektir. Müdürlüğümüzce yapılan düzeltme işlemine karşı, tebligat tarihinden itibaren 60(altmış) gün içerisinde Tavas Asliye Hukuk Mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşecektir. 05/02/2020