Yazdır

DİKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

16.01.2015 tarihinde Türkiye’ye getirmiş olduğu K0079BA plakalı BMW 3.20d Steyşın Wagon Marka-Model aracını yurtta kalma süresi içerisinde yurtdışına çıkartmadığı ve hak sahibi olmayan kişilerce kullanıldığı tespit edildiğinden Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Seri No:1) 19. Maddesinin ihlali nedeniyle Gümrük Kanunun 238 inci maddesi doğrultusunda Bulgaristan uyruklu 381590324 pasaport hamili Hasan YUMER aleyhine düzenlenen 04.09.2018 tarihli 1835900CK000019 sayılı 2.458,50-TL tutarında ceza kararı şahsın adresinin bulunmaması sebebiyle tebliğ edilememiştir.
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen ceza kararı tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği’nin 50’nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.