Yazdır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7.maddesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediyesi Nazım Plan Şube Müdürlüğü'nce (Belediye Sarayı Kat:5) bir ay müddetle askıya çıkarılmıştır.


3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre duyurulur.

  • Kültür Turizm Bakanlığı tarafından 12.09.2019 tarihlerinde onaylanan Dikili İlçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 346 ada 48,49,50 ve 69 parsel nolu taşınmazları kapsayan alana ilişkin hazırlanan "Terminal-Ticaret" amaçlı Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesine ait ABÇDP-24760,3 plan işlem nolu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile NİP-27462,3 plan işlem nolu 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve NİP-39017 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı