Yazdır


ÇANAKKALE VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlimiz, Biga İlçesi, Değirmencik Köyü sınırları içinde yer alan balıkçı barınağına ilişkin mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV.Bölge Müdürlüğünce hazırlanan “Balıkçı Barınağı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7.maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.
Onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftaları ile plan açıklama raporları 17.04.2019 tarihinden itibaren, 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan tahtasına asılmıştır.


İLAN OLUNUR