Yazdır

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİNDEN İLANEN DUYURULUR


Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesi 270 ada 6 no'lu, 9408 ada 1 no'lu, 9411 ada 9 no'lu, 9412 ada 7 no'lu, 9509 ada 1 ve 2 no'lu parsellerde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine uygun olarak Harita Mühendisi Selim Kadir ŞAHİN tarafından hazırlanan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulama işlemi (parselasyon işlemi) dosyası; Döşemealtı Belediye Encümeninin 22/11/2018 tarih ve 446 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/12/2018 tarih 1813 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama işlemi (parselasyon işlemi) dosyası Belediyemizin zemin katında ilan-askı panosunda 04/01/2019 ve 04/02/2019 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. İrtibat Telefonu: 0.242.4213053-4213055