Yazdır

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İlimiz Merkez Sürsürü Mahallesi, Ada: 35, Parsel: 60,184, Ada: 36 Parsel: 19,20,22,272,275,276,278,279,491,492, Ada: 1095 Parsel: 7, ve ihdas edilen taşınmazların da üzerinde bulunduğu imar adasında Belediye Encümeninin 05/02/2019 tarih ve 2019/108 Sayılı kararına istinaden 3194 Sayılı Yasanın 18. Maddesine göre şuyulandırma işlemi yapılmıştır.
İlana itirazı olanların 30 gün içerisinde belediyemize müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlan olunur.