Yazdır

İLAN
TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tekkeköy ilçesi Çırakman tapu 148 ada 1, 2, 3, 4 parseller ve 149 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller ile yoldan ihdasen oluşan 1859 nolu parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılması Belediyemiz Encümeninin 30.04.2019 tarih 14/57 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 07.05.2019 tarih ve 15/61 Sayılı Encümen Kararı ile uygun görülerek onanmıştır.
Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 16.05.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.Maddesi gereğince ilan olunur.