Yazdır

İLAN

İlimiz Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi 332 ada 5 nolu parsel, 339 ada 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ve 14 nolu parseller, 341 ada 6 nolu parsel, 342 ada 5 ve 6 nolu parseller, 363 ada 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 nolu parseller, 364 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 367 ada 1 nolu parsel, 368 ada 2, 3, 4, 6 ve 7 nolu parseller, 369 ada 1 nolu parsel, 370 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parseller, 371 ada 1 nolu parsel, 410 ada 21, 22, 26, 27, 47 ve 48 nolu parseller üzerinde yapılan 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981-3290 sayılı kanunun Ek-1 Maddesi ve Belediye Encümeninin 13.02.2018 tarih ve 2018/149 sayılı kararına göre yapılan imar uygulama işlemleri tamamlanmıştır.

İmar uygulamasına ait dağıtım cetveli ve parselesyon planı, Onikişubat Belediye Encümeninin 02.05.2019 tarih ve 2019/394 sayılı kararı gereğince, 09.08.2019 ile 09.09.2019 tarihleri arasında bir ay süre ile ilan edilerek, belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlgililere önemle duyurulur.