Yazdır

İLAN
Karatay Belediye Başkanlığından

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İstiklal Mahallesinde M29A16B2C ve M29A17A1D paftalarına isabet eden, 5350 ada 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ve 102 nolu parseller, 5351 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 49, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 79 ve 80 nolu parseller, 5352 ada 8, 9, 10 ve11 nolu parseller ve 31415 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerin tamamını kapsayan alanda 697 nolu düzenleme sahası olarak seçilen bölgede, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereğince arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış olup, Encümenimizin 10.07.2019 tarih ve 2019/506 sayılı kararı ile onanmıştır.
Parselasyon planı ile özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri Belediyemiz binasının Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde 19.08.2019 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle 2. kez askıya çıkarılmıştır.
Keyfiyet ilan olunur.