Yazdır


İLAN
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Aşağıda belirtilen 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği; Yıldırım Belediye Meclisi'nin 08.07.2019 gün ve 273 sayılı kararı ile uygun görülerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.07.2019 tarih ve 1097 sayılı kararı ile onaylanmış olup, İmar Planı değişiklikleri 09.08.2019-10.09.2019 tarihleri arasında 30 gün süreyle Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosu ile resmi internet sitesinde askıya çıkartılmıştır.

Halkın bilgisi olmak üzere ilan olunur.


S.NO

PAFTA

ADA
      1. ADI

Y.B.M.K TARİH/NO

B.Ş.B.M.K TARİH/NO

1

H22D.04D.3C
2706/
6895
10/
14
İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu
(Plan İşlem No:641,12)
08.07.2019/273 23.07.2019/1097