Yazdır

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşıkpaşa Mahallesi 26464 ada 24 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 20.08.2019 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.