Yazdır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onanmış bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediyesi Merkez Kent Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğünce (Belediye Sarayı Kat:5) bir ay (30 gün) müddetle askıya çıkarılmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine göre duyurulur.

  • Seferihisar İlçesi, Tepecik Mahallesi Doğu Akarca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin Seferihisar Belediye Meclisi'nin 06.12.2018 gün ve 143 sayılı kararı ile uygun bulunan itirazlar kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği gerektiren hususlara yönelik hazırlanan 398 ada 40 parselde yapılan NİP-27455,2 plan işlem nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği