Yazdır

İLAN

3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulamasına tabi tutulan 1/1000 ölçekli Ataevler Mevzii Uygulama İmar planı dahilinde kalan Ataevler Mahallesi H21c05d1a pafta, 4107 ada 7, 8 ve 9 parsele ait düzenleme harita ve hesap cetvelleri Encümenin 07.08.2019 gün ve 589 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Düzenleme Nilüfer Belediyesi Harita Bürosu İlan Panosunda 08.08.2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılacaktır.