Yazdır

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda belirtilen imar adalarının Parselasyon planları, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca Encümence onaylanmış olup, 30 gün süreyle Belediye İmar Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

Halkın bilgisi olmak üzere ilan olunur.


S.NO

PAFTA

ADA

PARSEL

PLAN ADI

ENC.KARAR
TARİH/NO

1
H22d.07b.4a 4107 37 Yıldırım-Davutkadı
Uygulama İmar Planı
01.08.2019/ 3168
2 H22d.03d.4d 3243 6-7-8-18-19 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 06.08.2019/3187
3 H22d.03d.4d 3218 32 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 20.08.2019/3339
4 H22d.02c.3c 4705 23 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 20.08.2019/ 3341
5 H22D.03D.4D 4937 3-4 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 20.08.2019/ 3340