Yazdır

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Sanayi Mahallesi N38c-19c-2c, 2d, 3a, 3b, N38c-20d-4a paftalarında uygulama imar planı değişikliği, Şehitkâmil Belediye Meclisinin 07.08.2019 gün ve 68 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 gün ve 352 sayılı kararıyla onanmıştır.
Uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca, belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü girişinde, 20.09.2019 ile 20.10.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.
İsteyen vatandaşlar mesai saati içerisinde görebilirler.