Yazdır

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Arnavutköy İlçesi, 24.10.2017 tasdik tarihli Hadımköy Merkez Bölgesi II. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılan PİN:UİP-26407,1 Plan İşlem Numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Kabul Edilmesine İlişkin Hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP-26407,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 597 sayılı kararı ile uygun bulunarak 08.11.2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi gereğince bir (1) ay (30 gün) süre ile Arnavutköy Belediye Başkanlığı İlan Panosunda askıya çıkarılacaktır.