Yazdır
ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI

Kadın ve Toprak Temalı Fotoğraf Yarışmasına davet

ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994152
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 10.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
KAMUOYU

Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak yaptıracakları yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Yarışmanın ilanı:
"Madde 14 - İdare tarafından hazırlanan şartname ve ekleri, jüri ön çalışmaları sonucunda kesinleştirilip imzalandıktan sonra yarışma ilan edilir.
Ulusal ve bölgesel yarışmalar Resmi Gazetede ve varsa ilgili meslek oda ve kuruluşların yayın organlarında, tasarımların son teslim tarihinden en az altmış (60) gün önce ve en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.
Bunun yanında idarelerce gerekli görüldüğü takdirde, ulusal yarışmalar, tüm ülkede dağıtımı yapılan günlük gazetede veya gazetelerde, bölgesel yarışmalar ise bölgede yayınlanan gazetede veya gazetelerde ilan edilebilir.
İdareler yukarda belirtilen zorunlu ilanların dışında yarışmaları İnternet ortamında da duyurabilir.
Yapılacak ilanlarda:
a) Yarışmanın türü ve şekli,
b) Yarışmanın yeri ve konusu,
c) Yarışmaya katılma koşulları,
d) Yarışma takvimi,
e) Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile raportörlerin isimleri,
f) Verilecek ödüllerin sayısı ve tutarları,
g) Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl temin edileceği, satın alma bedeli,
h) Yer görme zorunluluğu varsa şartları,
i) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
ile, jürinin ilanda bulunmasını uygun göreceği diğer bilgiler belirtilir.
Ön seçimli yarışmalarda, adaylara başvurularını hazırlayabilmeleri için yirmibeş (25) günden az olmamak üzere süre tanınmak suretiyle ön seçim ilanı yapılır. Ön seçimli yarışmaların ilanlarında yukarda belirtilenlere ilave olarak,
a) Ön seçime katılacaklardan istenen belgeler,
b) Ön seçim değerlendirme ölçütleri,
c) Son başvuru tarih ve saati,
belirtilir.
Uluslararası ilan yapılması halinde, yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir."

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4716&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

T.C. Eskişehir Ticaret Borsası tarafından Kadın ve Toprak temalı fotoğraf yarışması ve ödül töreni düzenlenecektir. Fotoğraf kültürünü yaygınlaştırmak ve Eskişehir’de kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi ile tarımsal üretimin ana kaynağı olan Toprağın önemini topluma anlatmak amacıyla yapılan yarışmanın, tarımdaki kadına ve Eskişehir görsel algısına hizmet etmesi amaçlanmıştır. Yarışma her yaştan fotoğraf meraklısına açıktır. Tüm fotoğraf severlere hitap etmesi hedeflenen yarışmanın fotoğraf sanatının yaygınlaştırılması açısından da özel bir yeri bulunmaktadır.
Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci derece yakın akrabaları, T.C. Eskişehir Ticaret Borsası çalışanları dışında fotoğrafa ilgi duyan, “Son Katılım Tarihi” itibariyle 18 yaşından gün almış amatör ve profesyonel fotoğraf severler katılabilir.
Yarışmaya ait bilgiler Eskişehir Ticaret Borsası ( www.esktb.org.tr ) web sitesinde ilan edilmiştir.


ÖDÜL
Birincilik 3.000 - TL
İkincilik 2.000 - TL
Üçüncülük 1.000 - TL
Mansiyon (3 adet) 500 - TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi : 10 / 05 / 2019
Son Fotoğraf Yükleme Tarihi : 31/ 05 / 2019 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 11/ 06 / 2019
Sonuç Bildirimi : 12/ 06 / 2019
Ödül Alan eserlerin web sitesinde yayınlanması : T.C. Eskişehir Ticaret Borsası’nın uygun gördüğü tarihte
Sergi ve Ödül Töreni : 14 / 06 / 2019
ETB Sanat Galerisinde yapılacaktır.

Keyfiyet ilan olunur.

T.C. ESKİŞEHİR TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI
Gündoğdu Mh. Borsa Cd. No : 21
Odunpazarı/ESKİŞEHİR
TEL : 237 27 83 FAKS : 237 94 50