Yazdır
S.S.BURHANİYE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

S.S.BURHANİYE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996983
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Yayınlandığı Gazeteler

ZEYTİN EFE 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
31.05.2019 21:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Tarif:
Madde 1 - (Değişik madde: 21.04.2004 - 5146 S.K/Madde 1)
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Anasözleşmeye konacak hükümler:
II - İhtiyari hükümler:
Madde 5 - Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
5. Kooperatifin süresi.

III - Yorumlayıcı hükümler:
Madde 6 - 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.
1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.
2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

S.S. BURHANİYE MERKEZ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

KOOPERATİFİMİZİN 2018 YILI GENEL KURUL TOPLANTISI 31/05/2019 CUMA GÜNÜ GÜNÜ SAAT 21:00’DE AŞAĞIDAKİ GÜNDEM DAHİLİNDE İSKELE MAH. İZMİR YOLU 3 KM. NO:5/A BURHANİYE ADRESİNDE EKSERİYET TEMİN EDİLEMEZSE İKİNCİ TOPLANTI 14/06/2019 CUMA GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE YAPILACAKTIR.ÜYELERİN TEŞRİFLERİ RİCA OLUNUR.


YÖNETİM KURULU
ABDULLAH TURKEKUL EROL BAŞOĞUL
BAŞKAN 2.BAŞKAN

NECMİYE KAYA
MUHASİP


GÜNDEM:
1 -AÇILIŞ VE YOKLAMA,DİVAN TEŞEKKÜLÜ

2 -SAYGI DURUŞU

3 -YÖNETİM VE DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE İBRASI

4 - BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE İBRASI

5 – 2019 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASI

6-DİLEK VE TEMENNİLER

7-KAPANIŞ

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.