Yazdır

DOBERMANN IRK DERNEĞİ

GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2019 tarihinde saat 14.00 de (Çamlıbel Mah. 4937 Sok. NO: K1 Kepez/ Antalya ) Dernek Merkezinde yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 28.07.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan teşkili
  3. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
  4. Görüşme
  5. Yönetim Kurulunun aklanması
  6. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
  7. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  8. Dilekler ve kapanış.