Yazdır

DUYURU
9.OLAĞAN GENEL KURULU

TOBAV İzmir Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu’nun tekrarı (Yenilenmesi) Vakıf Genel
Merkez Yönetim Kurulu’nun 13/05/2019 tarihli 6 no’lu karar gereği.

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı TOBAV İzmir Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2019 Pazartesi günü Cumhuriyet Bulvarı no 54 Büyük Kardıçalı han. Kat 1/111 Gümrük / İzmir adresinde saat 14:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 17 Haziran Pazartesi günü aynı yer, saat ve gündemde toplanacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış,Yoklama, Saygı duruşu,
  2. Divan Başkanının seçimi ve divanın oluşturulması,
  3. Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması,
  4. Bilanço ve Gelir-Gider tablosunun okunması,
  5. Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması,
  6. Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi,
  7. Dilek ve öneriler
  8. Kapanış.

TOBAV İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU