Yazdır

YENİCE İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yenice İlçesi Süt üreticileri Birliği 2018-2019 yılları Olağan genel kurul toplantısı 06.02.2020 PERŞEMBE günü saat 12:00’da Yenice Belediyesi Marmara Parkı Sosyal Tesisleri/ Yenice/ Çanakkale adresinde aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılacaktır.

Çoğunluk temin edilemediği taktirde ikinci toplantı 13.02.2020 PERŞEMBE günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM :
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Kurulunun oluşturulması
3- Türk Büyükleri ve Şehitleri Anısına Saygı duruşu
4- 2018-2019 yılı Birlik ve Ticari İşletmenin Bilanço,Gelir Gider Farkı Hesapları ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
5- 2018-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6- 2018-2019 yılı Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- 2018-2019 yılı Yönetim Kurulu,Denetleme Kurulu Üyelerinin,Bilanço ve Gelir Gider farkı hesaplarının görüşülmesi, ayrı ayrı ibrası ve kabulü
8- Yönetim Kurulu Huzur Hakkı ve yollukların görüşülerek tespit edilemesi.
9- 2020-2021 yılı üye giriş aidatları ve yıllık aidatların belirlenmesi
10-2020-2021 yılı Tahmini Bütçenin tespiti ve karara bağlanması
11-Dilek ve Temenniler
12-Kapanış