Yazdır
S. S. BOZKIR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP. BAŞK.

S.S. Bozkır Motorlu Taşıyıcılar Koop. Genel Kurul çağrısı

S. S. BOZKIR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP. BAŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941540
Şehir : Konya / Bozkır
Yayınlandığı Gazeteler

BOZKIR POSTASI 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2018 Çalışma Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
Üye ve ortaklar.
Toplantı Tarihi
:
16.03.2019 11:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Tarif:
Madde 1 - (Değişik madde: 21.04.2004 - 5146 S.K/Madde 1)
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Anasözleşmeye konacak hükümler:
II - İhtiyari hükümler:
Madde 5 - Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
5. Kooperatifin süresi.

III - Yorumlayıcı hükümler:
Madde 6 - 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.
1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.
2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

S. S. BOZKIR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NDAN

KONGRE İLANI

Kooperatifimizin 2018 Çalışma Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek Üzere 16.03.2019 Mart Cumartesi Günü Saat 11.00’de.Bozkır Belediye Yeni Düğün Salonunda Yapılacaktır.Çoğunluk Sağlanamadığı Takdirde İkinci Toplantı 23.03.2019 Mart Cumartesi Günü Saat 11.00’de Aynı Yerde Yapılacaktır. İlan olunur.

GÜNDEM:

1.) Açılış Ve Yoklama

2.) Genel Kurul Divan Seçimi

3.) Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşımızın Okunması

4.) Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Raporlarının Okunması Müzakeresi Ve Kabulü

5.) Bilanço Ve Kar Zarar Cetvelinin Okunması Müzakeresi Ve Kabulü Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurullarının İbrası

6.) Tahmini Bütçenin Okunması Ve Müzakereye Sunulup Oylanması

7.) Yönetim Kuruluna (5) Asil (5) Yedek Üyenin Seçimi

8.) Denetim Kuruluna (2) Asil (2) Yedek Üyenin Seçimi

9.) Dilek Ve Temelliler

10.) Kapanış

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.