Yazdır

S.S. LATİN KONUT YAPI KOOPERATİFİ’NİN 29.02.2020 TARİHLİ

GENEL KURUL GÜNDEMİ
Yönetim kurulu 22.01.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Aşağıdaki gündem maddeleri görüşebilmek üzere kooperatifimizin 2019 yılı genel kurulunun 29.02.2020 tarihinde Saat:15.30 Acısu Mah. Zeytinlik cad. No: 4/C Sosyal Tesis Binasında KARTEPE/KOCAELİ adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 07.03.2019 tarihinde aynı saat ve adreste yapılmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM

  1. Açılış, yoklama

  2. Saygı duruşu,

  3. Başkanlık divanı seçimi ve vazife taksiminin yapılarak heyete toplantı tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi,

  4. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ibra edilmesi,

  5. Bilanço ve gelir-gider tablosunun görüşülmesi ibra edilmesi,

  6. Tasfiye kararının alınması, tasfiye memurunun veya memurlarının seçilmesi, tasfiye için yetki verilmesi,

  7. Dilek ve temenniler

  8. Kapanış.


S.S LATİN KONUT YAPI KOOPERATİFİ