Yazdır
TAS.HAL. E.S.H.O. TEKSTİL İNŞ. TUR. LTD. ŞTİ.

Tasfiyeden dolayı alacaklılara çağrı

TAS.HAL. E.S.H.O. TEKSTİL İNŞ. TUR. LTD. ŞTİ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
E.S.H.O. TEKSTİL,İNŞAAT,TURİZM,GIDA,SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 541, 643. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

İKİNCİ KİTAP : Ticaret Şirketleri

-DÖRDÜNCÜ KISIM : Anonim Şirket
--ONUNCU BÖLÜM : Sona Erme ve Tasfiye
---B) Tasfiye
----II - Tasfiye işleri
-----2. Alacaklıların çağrılması ve korunması:
Madde 541- (1) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.
(2) Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.
(3) Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış veya şirket varlığının pay sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun.
(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur.


-ALTINCI KISIM : Limited Şirket
--BEŞİNCİ BÖLÜM : Sona Erme ve Ayrılma
---D) Tasfiye
Madde 643- (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır:

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 52737

Ticaret Unvanı: TASFİYE HALİNDE E.S.H.O. TEKSTİL,İNŞAAT,TURİZM,GIDA,SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Adres: ÜÇEVLER MAHALLESİ ERENLER SK.N:12 0/1 NİLÜFER/BURSA
Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz; 01/08/2019 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiyeye giriş kararı 15/08/2019 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Şirketimizin borçlu ve alacaklılarının, ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Üçevler mahallesi Erenler sokak N:12 0/1 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince ilan olunur.