Yazdır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Taşpınar, Kızılcaşar, İncek Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Batı Etabı kapsamında onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve Ankara İli, İncek Mahallesi imarın 111119 ada 1 ve 2 nolu, 111125 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu, 111158 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu, 111167 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 nolu, 111169 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu, 111175 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu, 111176 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu, 111201 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu, 111212 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu, 111231 ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 10 nolu, 111260 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu, 111273 ada 20 ve 22 nolu, 111282 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu, 111292 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu, 111293 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu, 111363 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu, 111374 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu, 111440 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu, 111476 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu, 111478 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 25 ve 26 nolu, 123777 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu Kızılcaşar Mahallesi imarın 111144 ada 1, 3, 6 ve 7 nolu, 111148 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu, 111150 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu, 111153 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu, 122766 ada 2 nolu, Tulumtaş Mahallesi imarın 111449 ada 2, 3 ve 5 nolu, Hacılar Mahallesi imarın 111348 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu, 111389 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu, 111392 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu, 111396 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu, 122786 ada 1, 4 ve 5 nolu parseller ve Kızılcaşar Mahallesi tapulama 854 ve 855 nolu parselleri kapsayan 87245 nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 29/08/2019 tarihli ve 1284/2892 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 10/09/2019 tarihi itibariyle “1” aylık süreyle askıya çıkarılacaktır.

İlanen ilgililere duyurulur.