Yazdır

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

Vergi K.No T.C. Kimlik No Soyadı-Adı(Unvanı) İhbarname Fiş No V.Kodu Vergi Dönemi Adres Vergi Toplamı Ceza Toplamı İhb. Toplamı
********** ADNAN ALHAJI 2019020613EvU0000003 0076 06/2018-062018 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 7.152,54 7.152,54 14.305,08
********** HOMADIN ALKOUMA 2019042513EvU0000002 0076 03/2018-03/2019 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 5.433,70 5.433,70 10.867,40
********** MUSTAFA ALTINOK 2018091313EvU0000003 0015 07/2014-07/2014 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 3.005,69 9.017,07 12.022,76
********** MUSTAFA ALTINOK 2018091313EvU0000002 0015 08/2014-08/2014 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 1.667,43 5.002,29 6.669,72
********** BEYAZIT BESTAMİ ATEŞ 2018112713EvV0000003 0074 04/2017-04/2017 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 8.960,00 13.440,00 22.400,00
********** ********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000007 0001 201601201612 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 30.585,42 91.756,26 122.341,68
********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000007 0001 201601201612 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 30.585,42 91.756,26 122.341,68
********** ********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000006 0021 201601201601 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 18.742,95 56.228,85 74.971,80
********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000006 0021 201601201601 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 18.742,95 56.228,85 74.971,80
********** ********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000008 0032 201601201603 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 16.643,75 49.931,25 66.575,00
********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000008 0032 201601201603 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 16.643,75 49.931,25 66.575,00
********** ********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000005 0021 201602201602 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 4.616,70 13.850,10 18.466,80
********** GÜNEŞ FIRAT 2019042213EvY0000005 0021 201602201602 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 4.616,70 13.850,10 18.466,80
********** ********** MUSTAFA HAMMAMİ 2018120513EvY0000001 0076 201804201804 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 2.866,56 2.866,56 5.733,12
********** MUSTAFA HAMMAMİ 2018120513EvY0000001 0076 201804201804 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 2.866,56 2.866,56 5.733,12
********** VELİD HAPŞO 2018120413EvY0000005 0076 201803201803 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 4.370,81 4.370,81 8.741,62
********** VELİD HAPŞO 2018120413EvY0000005 0076 201803201803 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 4.370,81 4.370,81 8.741,62
********** OBAIDA LAZKANI 2019041113Eva0000006 76 201505201505 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 5.485,42 5.485,42 10.970,84
********** OBAIDA LAZKANI 2019041113Eva0000006 0076 201505201505 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 5.485,42 5.485,42 10.970,84
********** ********** ALİ OZUN 2019041613Eva0000006 9276 201808201808 MERNİS ADRESİ BULUNMADIĞI 8.729,00 8.729,00 17.458,00
Yukarıda adı soyadı veya ünvanı geçen mükelleflere ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahütlü mektup veya telgrafta 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirilmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri (ikametgah) adresini bildirmemiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. İLAN OLUNUR.