Yazdır

ADALET BAKANLIĞINDAN

Ankara 19. İş Mahkemesinin 2009/594 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yer sarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.