Yazdır
AKHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2008 model Fiat Albea Sole icradan satılıktır

AKHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01136646
Şehir : Manisa / Akhisar
Yıl : 2008
Renk : Sarı
Motor Hacmi : 1201 - 1400 cm3
Yayınlandığı Gazeteler

AKHİSAR ALTIEYLÜL 24.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/2526 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
140,000 TL
Birinci Satış Günü
:
02.04.2020 09:30
İkinci Satış Günü
:
20.04.2020 09:30
Satış Yeri
:
SOYDEMİR YEDİEMİN OTO PARKI AKHİSAR/MANİSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C. AKHİSAR İCRA DAİRESİ
2017/2526 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/02/2020
1.İhale Tarihi : 02/04/2020 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
2.İhale Tarihi : 20/04/2020 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
İhale Yeri : SOYDEMİR YEDİEMİN OTO PARKI AKHİSAR/MANİSA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 140.000,00 1 %18 45T5253 Plakalı , 2008 Model , FIAT Marka , ALBEA SOLE 1,3 MJET DY Tipli , 188A90002266010 Motor No'lu , NM417800006459773 Şasi No'lu , Rengi Sarı , Aracın muhtelif yerlerinde çizilmeler mevcut, lastikler normal durumda, araç koltuklarında kılıf mevcut, ön sağ kapı üstü çökük, aracın iç lambası sökük, iç döşeme normal durumda, ön ve arka tambonlarda boya atığı var, arka stop lambası çatlak, ön farlar solgun, arka sol kapı üstünde göçük var, akü bitik olduğunda araç çalıştırılamadığından aracın km'si bakılamadı. Ruhsat yok, anahtar mevcut. aracın asıl değeri 20.000,00 TL, araç hat değeri 120.000,00 TL olup Esas icra müdürlüğünün talimatı uyarınca hat ve araç birlikte satıldığndan toplam araç ve hat değeri 140.000,00 TL'dir.
Devir alacak kişilerden;
1) İkametgâh senedi (Kent Merkezinde faaliyet gösterenlerin Yunusemre veya Şehzadeler İlçesi sınırlarında, İlçelerde çalışacakların, çalışacakları ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeleri zorunludur.)
2) Nüfus cüzdan sureti (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden onaylı),
3) Vergi kaydı, yoklama tutanağı ve sosyal güvenlik kaydı,
4) Aracın tescil ve trafik belgesi fotokopisi ile sürücü belgesi fotokopisi,
5) SRC belgesi fotokopisi ve süresi dâhilinde geçerli psikoteknik belgesi ile raporu,
6) Karayolu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçe örneği,
7) Meslek odasına (Şoförler Cemiyeti) kayıtlı olduğuna dair belge (Aynı yıla ait) (faaliyette bulunacakların, faaliyet alanlarında kurulu olan meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belge getirmeleri zorunludur.)
8) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf ve Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu yoktur belgesi,
9) (Değişiklik:UK-22/08/2016-2016/93) Cumhuriyet Başsavcılığı?ndan alınacak onaylı adli sicil kaydı Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190, 191, 102, 103, 104, 105, 109.3-f, 109.5, 227 Maddelerinden hüküm giymemiş veya kamu hizmetlerinden men edilmemiş olması şarttır ancak aynı adli sicil kaydının "adli sicil arşiv kaydı" başlığı altındaki kayıtlar dikkate alınmaz.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.