Yazdır

T.C.
BALIKESİR
1. İCRA DAİRESİ
2019/3743 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 23/10/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/11/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : PAŞAALANI MAH. 12 EKİM CAD NO:54 A KARESİ KARDEŞLER YEDİEMİN DEPOSU BALIKESİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 66.000,00 1 %18 10EJ463 Plakalı , 2017 Model , DACIA Marka , 10 EJ 463 Modeli:2017 Markası :Dacia
Tipi:Dokker SD Şase No:UU18SDN4459391658 Motor No:K9KC612D436580
Cinsi BB Van
Yakıt Cinsi Dizel-Beyaz Renkli
Silindir hacmi 1461 cm3
Kilometre 51.657 -Aracın çalışır durumda olduğu, aracın genel durumunun iyi, lastiklerin yeni ve kış lastiği olduğu tespit edilmiştir. Arka sol far camının kırık olduğu tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.