Yazdır

Örnek No: 25*

T.C.İSTANBUL13. İCRA DAİRESİ

2018/20833 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;İhalenin feshi davası açanların ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtıklarına dair havaleli dilekçe örneğini ibraz etmedikleri takdirde ihalenin kesinleşmiş sayılacağı, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/10/2019
ÖNEMLİ NOT: TEKLİF VERME SÜRESİ SONUNA KADAR UYAP E-SATIŞ İNTERNET SİTESİNDEN ONLİNE OLARAK VE SATIŞ SIRASINDA FİZİKİ OLARAK GETİRİLEN TEMİNATLAR DIŞINDA İCRA KASA HESABINA EFT YOLU İLE YATIRILAN TEMİNATLARKABUL EDİLMEYECEKTİR.
1.İhale Tarihi : 17/10/2019 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 01/11/2019 günü, saat 10:15 - 10:20 arası.
İhale Yeri : TARABYA YEDİEMİN OTOPARKI - TARABYA ŞALCIKIR CAD. NO:41 SARIYER/İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 150.000,00 1 %1 34vz8591 Plakalı , 2017 Model , VOLKSWAGEN Marka , Passat 1.4 TSI BMT 125 PS Trendline DSG Tipli , Rengi Füme , Muhtelif yerlerinde çizikler mevcut.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.